Tue omaa luottotekijääsi

Tietosuojaseloste

Allbrands.fi

ALLBRANDS Oy kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjänä ALLBRANDS-lehden, ALLBRANDS.fi -verkkosivuston ja mobiilisovelluksen, verkkokaupan ja näihin liittyvien palvelujen tarjoamiseksi.

ALLBRANDS on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) sekä muun lainsäädännön mukaisesti.

ALLBRANDS noudattaa myös omaehtoisesti toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (”ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä.

Keräämme, tallennamme ja käsittelemme henkilötietojasi seuraavassa kuvatun tietosuojakäytännön mukaisesti.

 • Kunnioitamme yksityisyydensuojaasi kaikessa suorittamassamme tietojen käsittelyssä. Emme käsittele sinuun suoraan yhdistettävissä olevia tietoja, ellei se ole välttämätöntä käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.
 • Olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaan yksityisyyttä. ALLBRANDS on hiusalaa yhdistävä toimija, jolle asiakkaiden luottamus on tärkeä.
 • Pyrimme jatkuvasti parantamaan palvelujamme tarjotaksemme sinulle vaihtoehtoja tietojen käsittelyyn liittyen sekä toteuttaaksemme tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeutesi saumattomasti. 
 • Käytämme dataa tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, markkinointiin, tuotekehitykseen sekä osuvamman mainonnan tarjoamiseen.

Henkilötietojen lähteet

 • Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään oston, tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana esimerkiksi ostokäyttäytymistä havainnoimalla tai esimerkiksi markkinointikampanjoiden kuten arvontojen ja kilpailujen yhteydessä.
 • Suurin osa keräämästämme tiedosta on käyttäjän itsensä antamaa. Seuraavaksi eniten tallennettavaa tietoa syntyy havainnoista verkkopalvelujen käytöstä, ja jonkun verran myös analytiikkaa hyväksi käyttäen erilaisina yhdistelminä. 
 • Keräämme ja päivitämme henkilötietoja ja profiiliasi myös yhteistyökumppaneilta saamiemme tietojen avulla sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten Väestörekisterikeskuksesta, ja luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.
 • Lisäksi keräämme ja päivitämme henkilötietoja verkkosivujen evästeiden ja muiden seurantatekniikkojen avulla.
 • Lisäksi keräämme tietoja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä Robinson-kieltorekisteristä.
 • ALLBRANDS ylläpitää sivua Facebookissa ja on yhteisrekisterinpitäjä Facebook-sivujen kävijätietojen osalta. Käyttäjä saa lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta. Keräämme yhdessä Facebookin kanssa tietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista aggregoitua raportointia varten. Emme yhdistä näitä tietoja muihin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin tietoihin.

Keräämämme henkilötiedot

Millaisia tietoja minusta käsitellään?

Keräämme käyttäjästä tämän tietosuojalausekkeen mukaisten käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • nimi ja yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, ml. maksukorttitiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, tiedot ilmoittautumisista asiakasetutapahtumiin, kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • käyttäjän antamat profiili- ja kiinnostustiedot
 • luvat ja suostumukset
 • tarjonnanestotiedot
 • tallennetut asiakaspalvelu- ja puhelinmyyntipuhelut
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • muut käyttäjältä kerätyt tiedot
 • käsittelemme päätelaitteesi sijaintitietoja (GPS) vain poikkeustapauksissa tarjotaksemme paikallista sisältöä, ja aina suostumuksellasi.

Digitaalisen lehden verkkosivuilta löytyvien palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, mainokset, jotka on näytetty, sekä tiedot mainosten klikkaamisesta.
 • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
 • Digitaalisen tilin, kuten ALLBRANDS-tilin kautta tunnistetun käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti sattumanvaraisesti luotu numerosarja.
 • Havainnoidun (ei tunnistetun) käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.

Palveluiden käytöstä tai muista tiedoista johdetut tiedot:

 • Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai asiakkaan itse antamista tiedoista – kuten esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

Markkinointirekisterimme tiedot:

 • Puhelinmyynnin markkinointirekisteriin tallennamme nimen, arvon tai ammatin, iän, sukupuolen, kielen, yhteenvedon tilaus- ja tarjoushistoriasta, sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten. Voimme merkitä käyttäjän tiedot markkinointirekisteriimme kun tämän asiakkuus on päättynyt, tai jos käyttäjä on antanut meille yhteystietonsa esimerkiksi kilpailun yhteydessä.


ALLBRANDS.fi-verkkokauppa

Kun ostat tuotteita verkkokaupastamme, käsittelemme seuraavia antamiasi henkilötietoja:

 • Rekisteröitymisen yhteydessä luotu salasana ja käyttäjätunnus
 • Tiedot ostoksistasi
 • Tiedot asiakastyypistä (esim. opiskelija, töissä, eläkeläinen)
 • Tilitiedot, luottokorttitiedot ja maksutiedot
 • Laskutus- ja perintätiedot
 • Tiedot käytetyistä alennuksista ja etuuksista (esim. osallistuminen kampanjoihin)
 • Tiedot palautuksista sekä virhetilanteiden perusteella maksetuista hyvityksistä
 • Tiedot asiakassegmentistä ja profiilistasi
 • Tiedot kielivalinnoistasi tai muista vastaavista valinnoista

Nämä tiedot ovat välttämättömiä ostosten tekemiseksi verkkokaupassamme.

ALLBRANDSN sähköinen suoramarkkinointi

 • Tiedot suostumuksestasi, kuten tieto suostumusajankohdasta ja –tavasta
 • Tiedot siitä, oletko avannut uutiskirjeitä ja mitä linkkejä olet klikannut

Verkkosivusto

Käsittelemme henkilötietojasi kun asioit verkkosivuilla tai mobiilisovelluksessa, vaikka et olisikaan kirjautunut palveluumme. Kun siirryt verkkosivuille tai mobiilisovellukseen käsittelemme seuraavia tietojasi:

 • IP-osoite
 • Selailun ajankohta
 • Miltä verkkosivuilta olet tulossa ja mille verkkosivuille siirryt seuraavaksi
 • Mitä linkkejä tai mainoksia klikkaat ja mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut
 • Miten kauan istunto kestää
 • Selaimesi (esimerkiksi Firefox tai Google Chrome) tai sovelluksen tyyppi ja muut vastaavat tiedot
 • Verkkosivuanalytiikan avulla johdettua tai profiloitu tieto
 • Sijaintitiedot

Näiden tietojen käsitteleminen on osin välttämätöntä verkkosivustomme ja mobiilisovelluksemme toiminnan takaamiseksi. Voit vaikuttaa selailun yhteydessä kerättyjen tietojen käsittelyyn muuttamalla selainasetuksiasi. Katso lisää evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden käyttämisestä *

Käsittelemme myös tietoja, jotka itse annat asiakaspalvelulle. Keräämme ja tallennamme asiakasviestintään ja yhteydenottoihin liittyvät tiedot sekä tiedot reklamaatioista ja asiakaspalautteista.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun osalta käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Verkkosivuilla olevan palautelomakkeen kautta annetut pakolliset tiedot, kuten sähköpostiosoite ja nimi sekä muut asiakkaan kertomat henkilötiedot.
 • Sähköpostin kautta lähetetyt henkilötiedot, kuten sähköpostiosoite sekä asiakkaan muut antamat tiedot.
 • Asiakaspalvelupuhelun aikana ilmoitetut henkilötiedot. Saatamme tallentaa asiakaspalvelupuhelut laadun varmistamiseksi sekä palvelun kehittämiseksi.
 • Chatin kautta lähetetyt asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot.
 • Tiedon mahdollisesta alennusryhmään kuulumisesta

Chat ja chatbot

Käyttäessäsi chat-palveluamme käsittelemme henkilötietojasi hallinnoidaksemme chat- ja chatbot-toimintoja. Tallennamme chat-keskustelumme tapahtumien varmentamiseksi ja keskustelun osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Chat hyödyntää chatbot-toimintoa, jolloin chat saattaa generoida vastauksia keskusteluun automaattisesti. Chatbot kerää ja tallentaa chat-keskusteluita chatbotin kehittämistä varten.

Laki sähköisen viestinnän palveluista (2014/917) suojaa sinun ja ALLBRANDSn välistä luottamuksellista viestintää. Luottamuksellisuuden vaatimus koskee viestinnän osapuolia ja sisältöä, joista ei saa luovuttaa tietoja sivullisille. Kun keskustelet asiakaspalvelijan kanssa chatissa, toimii hän ALLBRANDSn edustajana, ja keskustelu on sinun ja yhtiön välistä viestintää.

Chat- ja chatbot-keskusteluissa tallentuvat seuraavat tiedot:

 • IP-osoite sekä sen osoittama kaupunki
 • Tiedot käyttämästäsi verkkoselaimesta
 • Käyttämäsi laitteen näytön koko
 • Keskusteluun valittu aihe
 • Keskustelun aloitus- ja lopetusaika sekä viestien aikaleimat
 • Keskustelussa ilmoittamasi henkilötiedot
 • Puhtaaksikirjoitettu teksti chat-keskustelusta
 • Palveluiden käyttöön ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot
 • Tiedot sivustollamme vierailemistasi sivuista
 • Evästeiden ja verkkoanalytiikan avulla kerättyihin tietoihin perustuvat käyttäytymistiedot


2. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Ostaminen, tuotteet, ja niiden personointi: Toimitamme käyttäjän ostamat lehtitilaukset sekä toteutamme verkkopalvelut ja ostopaikat. Lisäksi personoimme digitaalisia palveluitamme ja suosittelemme käyttäjille mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä. 

Käsittelemme henkilötietojasi tekemiesi varausten ja ostojen hallinnointiin, maksutapahtumien toteuttamiseen sekä muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen. Lisäksi käsittelemme tietojasi alennusten ja etujen tarjoamiseksi sekä reklamaatioiden, virhetilanteiden ja muiden häiriötilanteiden selvittämiseksi.

Tuotekehitys ja raportointi: Käsittelemme henkilötietojasi ALLBRANDSn tuotteiden, palveluiden sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen ja hallintaan sekä käyttökokemusten kehittämiseen.

Yhdistämme eri palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen ja teemme tilastoja tuotteiden ja palveluiden kehittämisen edellyttämässä laajuudessa. Luomme tietojesi avulla asiakasprofiileja, joita hyödynnämme sekä palvelujemme kehittämisessä että markkinoinnin kohdentamisessa. Voimme yhdistää esimerkiksi evästeiden avulla kerättyjä tietoja asiakastilisi tietoihin. Tietojasi profiloidaan palveluidemme personoimiseksi sekä suositusten ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi. Verkkopalvelumme voi esimerkiksi muistaa, mitä artikkeleita olet selannut, jotta voimme tehdä seuraavasta käyntikerrastasi sinulle sopivamman näyttämällä sisältöä, jotka liittyvät edelliseen käyntikertaasi. Emme suorita automaattista päätöksentekoa profiloinnin perusteella.

Tietoja voidaan käyttää myös henkilökuntamme kouluttamiseen sekä palvelujen laadun varmistamiseen ja kehittämiseen sekä asiakassuhteen hoitoon, myyntitehtäviin ja asiakaspalveluun. Tallenteita voidaan käyttää myös henkilökuntamme kouluttamiseen, laaduntarkkailuun, reklamaatioiden selvittämiseen, tilastointiin sekä liiketapahtumien todentamiseen.

Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.

Asiakasviestintä, suoramarkkinointi ja asiakaspalvelu: Autamme käyttäjää löytämään kiinnostavia tarjouksia tuotteistamme ja pyrimme tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman henkilökohtaista asiakaspalvelua. 

Henkilötietojasi käsitellään asiakasviestintää varten myös silloin, kun lähetämme sinulle tuotteistamme ja palveluistamme ilmoituksia ja viestintää, jotka eivät sisällä markkinointia.

Lähetämme sinulle lain sallimissa rajoissa suostumuksen tai asiakkuuden perusteella sähköistä suoramarkkinointia ja kohdennamme henkilötietojesi käsittelyn avulla sinulle juuri sinua kiinnostavaa markkinointia.

Hyödynnämme henkilötiedoista analysoituja ja profiloituja asiakassegmenttejä kolmansien osapuolien kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseksi verkkosivustollamme.

Jos olet tilannut uutiskirjeemme tai antanut muussa yhteydessä suostumuksesi sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen, tai myös joissain tapauksissa silloin kun olet antanut meille sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi tuotteen tai palvelun hankinnan yhteydessä, ja päätämme käyttää kyseistä yhteystietoa vastaavien tuotteiden tai palvelujen suoramarkkinoinnissa tai mielipide- ja markkinatutkimuksissa, käsittelemme henkilötietojasi lain sallimissa rajoissa uutiskirjeen tai muun sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseksi.

Vaikka kieltäisit suoramarkkinoinnin, voimme kuitenkin edelleen lähettää sinulle voimassa olevan sopimuksen perusteella tuotteitamme/ palveluitamme koskevia ilmoituksia, esimerkiksi informaatiota vika- ja häiriötilantilanteista, jolloin voimme ottaa sinuun yhteyttä tässä tarkoituksessa.

Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi ja kieltää suoramarkkinoinnin lähettäminen. Näissä tapauksissa säilytämme tiedon antamastasi suoramarkkinointikiellosta niin kauan kuin käsittelemme sinusta muita henkilötietoja.

Säilytämme palveluiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja pääsääntöisesti yhdistettyinä sattumanvaraisesti luotuihin tunnisteisiin, joista käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti. Jos käyttäjä on luonut ALLBRANDS-tilin, voimme tunnistaa käyttäjän ja yhdistää käyttäjän asiakastietoja, kuten tilaustietoja, eri palveluissa. Voimme kohdentaa mainontaa tilaushistoriaan perustuen. Rekisteröitymisen yhteydessä luotu digitaalinen tunniste mahdollistaa myös sen, että voimme tunnistaa samalle käyttäjälle kuuluvia laitteita ja yhdistää näiden tietoja. Asiakastietojen ja palveluiden käytöstä havainnoitujen tietojen yhdistely ja käyttö mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamista varten edellyttää käyttäjän suostumusta.

Täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme: Lisäksi käsittelemme henkilötietoja kirjanpitoon liittyen, väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja palveluiden jatkuvuuden takaamiseksi (esimerkiksi tallentamalla varmuuskopioita ja auditointilokeja). Emme käsittele henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon, jolla voisi olla oikeusvaikutuksia.

3. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?

Henkilötietojen käytön oikeutus riippuu tilanteesta ja käyttötarkoituksesta, seuraavasti: 

Sopimus

Kun luot tilinALLBRANDSiin, tai kun tilaat, ostat tai käytät palveluitamme, käsittelemme tietojasi perustuen sopimussuhteeseen. Sopimusta varten käsittelemme vain tietoja, jotka ovat tarpeen sovitun palvelun toimittamista varten, eli tyypillisesti yhteystietoja sekä digitaalisen tilin tai palvelun ominaisuuksien, kuten esimerkiksi digitaalisten palvelujen personoinnin toteuttamiseen tarvittavia tietoja.

Myös verkkokaupassa tehtyihin ostoksiin liittyvä henkilötietojen käsittely toteutetaan sopimuksen perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröitymistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi tai ostoa koskevan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. 

Suostumus

Pyydämme toisinaan suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Käsittelemme esimerkiksi evästeiden avulla kerättyjä henkilötietojasi evästeiden asettamista koskevan suostumuksen perusteella.

Jos käytät mobiilisovellustamme, käsittelemme sijaintitietojasi silloin kun olet antanut suostumuksesi sijaintitietojen käsittelyyn. 

Jos olet antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin lähettämiseen, lähetämme sinulle säännöllisesti uutiskirjeen tai muuta sähköistä suoramarkkinointia.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Voit peruuttaa myös suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme tai klikkaamalla suoramarkkinointiviestin lopussa olevaa peruutuslinkkiä.

Lakisääteinen velvollisuus

Säilytämme joitain henkilötietoja lain vaatiman ajan muun muassa verotusta ja kirjanpitoa varten.

Oikeutettu etu

Pystyäkseen toimimaan ja suunnitellakseen liiketoimintaansa ALLBRANDS käyttää osaa keräämästään tiedosta pelkästään asiakassuhteen olemassaolon perusteella. Tätä kutsutaan oikeutetuksi eduksi. Näin toimiessaan ALLBRANDS on sitoutunut minimoimaan tunnistettavan henkilötiedon käytön.  Oikeutetun edun perusteella tietoja käytetään tuotekehitykseen, raportointiin, väärinkäytösten ehkäisyyn ja asiakaspalvelun kehittämiseen.  Esimerkiksi asiakaspalvelupuhelujen nauhoittaminen perustuu oikeutettuun etuun varmistaa asiakaspalvelun laatu ja kehittäminen, sekä taata mahdollisuus todentaa yhtiön ja asiakkaan välinen viestintä.

Henkilötietojen säilytysajat

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 • Käyttäjän asiakastietoja, kuten tilaus- ja kontaktihistoriatietojaa  ml.  tietoa ostoaktiivisuudesta, säilytetään aktiivisen asiakkuuden ajan sekä neljä (4) vuotta asiakkuuden loppumisen jälkeen. Asiakkuutta määriteltäessä huomioidaan asiakkaan ostot, tilaukset, aktiivisuus digitaalisella tilillä sekä sähköpostimarkkinointiluvat ja uutiskirjetilaukset. 
 • Passiivisten asiakkaiden tiedot poistetaan kerran vuodessa – seuraavan kerran Visma Business – ohjelman vaihtuessa Procountoriksi keväällä 2021.
 • Pysyvässä markkinointirekisterissämme voidaan säilyttää rajattua tietosisältöä puhelinmarkkinointia varten (tiedot käyttäjän nimestä, arvosta tai ammatista, iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä, sekä suppea yhteenveto tilaus- ja tarjoushistoriasta ja yhteystiedot puhelimitse tapahtuvaa yhteydenottoa varten)
 • Säilytämme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä varten tarpeellisia henkilötietoja myös sen jälkeen kuin käyttäjän tiedot on muutoin poistettu. Kirjanpitoa varten säilytämme tositteita tilauksista kuusi (6) vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.
 • Palveluiden käytöstä havainnoituja tietoja säilytetään enintään kaksikymmentäkuusi (26) kuukautta tietojen keräämisestä, lukuun ottamatta aggregoitua tietoa palvelukohtaisesta aktiivisuudesta ALLBRANDS-tilillä, jota säilytämme aktiivisen asiakkuuden ajan sekä neljä (4) vuotta asiakkuuden loppumisen jälkeen. 
 • Jos olet tehnyt hankintoja verkkokaupassamme kirjautumatta palveluumme, säilytämme henkilötietojasi kahdentoista (12) kuukauden ajan, jonka jälkeen tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen kuluttajansuojaan ja kirjanpitoon liittyvien lakisääteisten velvoitteidemme hoitamiseksi.
 • Jos olet tilannut uutiskirjeemme tai antanut muutoin suostumuksen suoramarkkinoinnin lähettämiseen, säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa. Jos peruutat uutiskirjeen tilauksen eli peruutat suostumuksesi sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen, lopetamme uutiskirjeen toimituksen sinulle ilman aiheetonta viivytystä, mutta säilytämme peruutuksen jälkeen tietoa markkinointikiellosta niin kauan kuin henkilötietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin esimerkiksi verkkokaupan hankintojen tai ALLBRANDS- asiakkuuden perusteella.
 • Jos olet osallistunut arvontaan tai kampanjaan, mutta sinulla ei ole muuta yhteyttä meihin esimerkiksi asiakkuuden tai markkinointiluvan perusteella, säilytämme henkilötietojasi yhden (1) vuoden ajan kampanjan päättymisen jälkeen, elleivät lainsäädännölliset velvoitteemme edellytä pidempää säilytysaikaa.
 • Asiakaspalveluun sähköpostitse toimitetut, chatin välityksellä tai palautelomakkeen kautta lähetetyt tiedot poistetaan automaattisesti yhden (1) vuoden jälkeen. Mahdolliset puhelunauhoitteet poistetaan 210 päivän kuluttua nauhoituksen ajankohdasta. Chatbot-palvelun tallentamat tiedot anonymisoidaan kahden viikon kuluttua keskustelun käymisestä.

Poistamisen sijaan muutamme toisinaan tiedot sellaiseen muotoon, ettei sinua voi enää tunnistaa tietojen perusteella. Käsittelemme tällaisia anonymisoituja tietoja analysointi- ja tutkimustarkoituksiin sekä liiketoimintamme, palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen.

Henkilötietojen luovutukset

Jaamme henkilötietoja ainoastaan organisaatiomme sisällä ja ainoastaan siten kuin on kohtuudella tarpeen tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen käyttötarkoitusten perusteella.

Emme jaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista tilanteista ole käsillä:

Henkilötietoja toimitetaan valtuutetulle palveluntarjoajalle

Saatamme antaa henkilötietoja puolestamme käsiteltäviksi tytäryhtiöillemme tai meille palveluja tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (kuten tietojen säilytys-, IT-, myynti- ja markkinointipalveluiden tarjoajille).

ALLBRANDS on toteuttanut asianmukaiset sopimusoikeudelliset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että kolmansien osapuolten käsitellessä henkilötietoja ALLBRANDSn puolesta niitä käytetään ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa eriteltyihin tarkoituksiin, ja että niitä käsitellään voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti sekä antamiamme ohjeita, soveltuvia salassapitovelvollisuuksia sekä tarvittavia turvajärjestelyjä noudattaen.

Huomioithan kuitenkin, että antaessasi henkilötietoja suoraan kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi palvelussamme tarjottavan linkin kautta, sovelletaan niiden käsittelyssä tämän kolmannen osapuolen omia tietosuojakäytäntöjä.

Tietoja käytetään oikeudellisissa tarkoituksissa tai oikeusprosesseissa

Saatamme jakaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisten kolmansien osapuolten kanssa, jos uskomme, että pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttö on kohtuudella tarpeen: (i) voimassaolevien lakien sekä asetusten ja/tai tuomioistuimen antaman määräyksen täyttämiseksi; (ii) väärinkäytösten, rikosten sekä teknisten häiriöiden ja tietoturvaongelmien havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi; ja/tai (iii) voidaksemme taata ALLBRANDSn ja asiakkaan  turvallisuuden ja omaisuuden suojan sekä yleisen edun toteutumisen. Ilmoitamme sinulle suoraan tällaisesta tietojen käsittelystä, jos se on kyseisessä tapauksessa mahdollista.

Muut perustellut syyt

Jos ALLBRANDS on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, saatamme siirtää henkilötietosi prosessissa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme kuitenkin edelleen kaiken siirtämämme henkilötiedon luottamuksellisuuden. Tiedotamme erikseen kaikkia sellaisia rekisteröityjä, joiden henkilötietoja tällaisissa tilanteissa siirretään tai joiden henkilötiedot siirtyvät toisen tietosuojaselosteen alaiseksi.

Tietoja käytetään nimenomaisella suostumuksellasi

Saatamme jakaa henkilötietoja ALLBRANDS ulkopuolisten kolmansien osapuolten kanssa, jos meillä on asiakkaan nimenomainen suostumus toimia niin. Asiakkaalla on koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja henkilötietojen kansainväliset siirrot

Tuotamme ja suunnittelemme palvelumme tietosuoja ja tietoturva huomioiden. Tietokannat ja järjestelmät on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla tietomurtoja vastaan. Huolehdimme asianmukaisesti tietoliikenneturvallisuudesta ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä ottaen huomioon riskin todennäköisyys ja suojattavan tiedon luonne. Rajoitamme pääsyn henkilötietoihin ainoastaan valtuutetuille henkilöille, joilla on oikeutettu tarve käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja. Valitsemme myös alihankkijamme huolella.

Palvelumme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille tai palveluihin, joihin soveltuvat niiden omat tietosuojakäytännöt. Suosittelemme, että tutustut tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin huolellisesti erikseen. ALLBRANDS ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien tietosuojakäytännöistä tai henkilötietojen käsittelystä.

ALLBRANDS säilyttää henkilötietoja ensisijaisesti Euroopan talousalueen sisällä. Me ja/tai palveluntarjoajamme voimme kuitenkin siirtää henkilötietoja tai niihin saattaa olla pääsy myös Euroopan talousalueen tai käyttäjän kotimaan ulkopuolisissa maissa.

Huolehdimme siitä, että henkilötiedot suojataan asianmukaisella tavalla kaikissa niissä maissa, joissa niitä käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirrolle Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palveluntarjoajiemme kanssa solmimillamme EU:n komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä.

Miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn?

Olemalla yhteydessä kirjallisesti ALLBRANDSn asiakaspalveluun. [email protected]

Toimitamme sinulle ilman aiheetonta viivytystä tiedot toimenpiteistä, joihin olemme ryhtyneet oikeuksiesi toteuttamiseen liittyvien pyyntöjen johdosta.

Huomaathan, että voimme tarpeen mukaan pyytää sinua toimittamaan lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus saada tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Emme anna sinulle pääsyä sellaisiin tietoihin, jotka ovat ALLBRANDSn liikesalaisuuksia tai luottamuksellisena pidettäviä tietoja, taikka tietoja, jotka voisivat loukata toisen henkilön yksityisyydensuojaa.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsyn tietoihin, me toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme sinua koskevista henkilötiedoista. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Jos esität pyynnön sähköisesti, toimitamme tiedot sinulle yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos pyydät toimitusta suullisesti tai paperisena.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan tai täydentämään sinua itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Voimme pyytää sinua toimittamaan lisäselvitystä, jos tarvitsemme lisätietoja esimerkiksi henkilöllisyytesi varmistamiseksi tai toimittamiesi uusien tietojen paikkansapitävyyden vahvistamiseksi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada ALLBRANDS poistamaan sinua itseäsi koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin (jos et esimerkiksi ole enää asiakas ja viimeiset ostokset tai muut asiakastapahtumat on tehty useita vuosia sitten);
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • ALLBRANDS on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava ALLBRANDSin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Arvioimme oikeutesi ja mahdollisuutemme poistaa tiedot tapauskohtaisesti. Pyrimme kunnioittamaan toiveitasi ja oikeuttasi tietojen poistamiseen lain sallimissa rajoissa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja henkilötietojen käytön kieltäminen

Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan sinun suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi jos:

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin käsittelymme perustuu oikeutettuun etuun, jos suorittamallemme käsittelylle ei ole olemassa tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi ja vapautesi.

Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit myös vastustaa suoramarkkinointia varten suorittamaamme profilointia. Emme enää lähetä sinulle suoramarkkinointia tai käsittele henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksessa tämän vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.

Miten toimit, jos tahdot kieltää tai rajoittaa?

Pääset muuttamaan ALLBRANDS viestintää koskevia asetuksiasi helposti Oma profiili –valikosta sisäänkirjautumisen jälkeen.

Voit myös lähettää sähköpostin osoitteella [email protected]

Kerro tarkasti ja selkeästi, mitä henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi haluat rajoittaa tai muuttaa.

Muista todentaa henkilöllisyytesi täydellisin yhteystiedoin. Liitä mukaan asiakkuuttasi koskeva tieto (viimeisen laskutetun ostotapahtuman tiedot).

Sinulla on oikeus tehdä valitus Suomen tietosuojavaltuutetulle tai muulle toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi. 

Evästeet

Evästeiden avulla keräämme tietoja käyttämistäsi päätelaitteista ja käyttäytymisestäsi palvelussamme, kuten tietoja siitä, miltä sivulta olet saapunut palveluumme, mitä selainta käytät tai milloin ja mitä palvelun osiota olet selannut. Eväste (”cookie”) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Se on apuna kirjautumisessa, ostoskoriominaisuuden toteuttamisessa, ja se mahdollistaa chat-toiminnon. 

Käytämme näitä tietoja esimerkiksi verkkopalvelumme käyttömukavuuden kehittämiseen, kävijädatan analysoimiseen, asiakastutkimukseen, sisältöjen personointiin sekä viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen ja mainonnanhallintaan.

Kolmannet osapuolet voivat luvallamme asettaa evästeitä verkkosivustollemme toimittaakseen meille tietoja tai yksilöidyn käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Kolmannet osapuolet voivat luvallamme asettaa evästeitä verkkosivustollemme markkinoinnin kohdentamista varten.

Osaa evästeistä ei voi kytkeä pois. Ne ovat välttämättömiä verkkosivuston toimimiselle. 

Välttämättömien evästeiden tarkoitus: toimintojen mahdollistaminen, teknisten asetusten asettaminen, sisäänkirjautuminen tai lomakkeiden täyttäminen. Voit asettaa selaimesi estämään tai ilmoittamaan sinulle näistä evästeistä, mutta jotkin sivuston osat eivät silloin toimi. Nämä evästeet eivät tallenna henkilökohtaisia tietoja.

Mittausevästeiden avulla voimme laskea vierailut ja liikenteen lähteet, jotta voimme mitata ja parantaa sivustomme suorituskykyä. Niiden avulla voimme tietää, mitkä sivut ovat suosituimpia ja vähiten suosittuja, ja nähdä, miten kävijät liikkuvat sivustolla. Kaikki näiden evästeiden keräämät tiedot käsitellään anonyymisti. Jos et salli näitä evästeitä, emme tiedä, että olet käynyt sivustollamme, emmekä voi seurata sen suorituskykyä.

Sujuvuusevästeet mahdollistavat verkkosivuston parannetun toiminnallisuuden ja sisällön personoinnin. Niitä voimme asettaa me tai kolmannet osapuolet, joiden palvelut olemme lisänneet sivuillemme. Jos et salli näitä evästeitä, jotkin tai kaikki näistä palveluista eivät välttämättä toimi oikein.

Profilointievästeitä voivat asettaa esimerkiksi yhteistyökumppanimme sivustomme kautta. Nämä yritykset voivat käyttää evästeitä luomaan kiinnostuksen kohteistasi profiilia ja näyttämään sinulle asiaankuuluvia mainoksia muilla sivustoilla. Ne eivät tallenna suoraan henkilökohtaisia tietoja, vaan perustuvat selaimesi ja internetlaitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Jos et salli näitä evästeitä, näet vähemmän sinulle kohdennettua mainontaa.

Sosiaalisen median evästeet ovat some-kumppaneidemme sivuille asettamia. Syntyvä profilointi voi vaikuttaa näkemääsi sisältöön muilla sivustoilla. Jos et salli näitä evästeitä, et ehkä voi käyttää tai nähdä näitä jakamistyökaluja.

Voit hallinnoida evästeitä palvelun evästeasetusosiossa. Mikäli haluat kieltää evästeet, huomioithan, että välttämättömien evästeiden käyttöä ei voi estää palvelun evästeasetusten kautta, vaan tämä tulee tehdä verkkoselaimen asetusten kautta. Huomaathan, että evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivustomme ja palveluidemme osien tai toimintojen käyttämiseen, tai jopa estää niiden käyttämisen kokonaan. Mikäli haluat poistaa jo kerättyjä evästeitä, voit poistaa ne oman selaimesi asetuksista. Useimmat verkkoselaimet mahdollistavat evästeiden oletusarvoisen estämisen. Esimerkiksi seuraavat linkit tarjoavat tietoa evästeasetusten muuttamisesta suosituimmissa selaimissa: Safari, Google Chrome ja Mozilla Firefox.

Palvelussa on käytössä myös Google Analytics verkkoanalytiikkatyökalu, jonka avulla koostamme analytiikkatietoja ja raportteja Palvelun käytöstä palveluidemme parantamiseksi. Lisätietoa siitä, miten Google Analytics kerää ja käsittelee tietoja, löydät Google Analyticsin verkkosivustolta. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen käsittelystä lataamalla selaimeesi seuraavan lisäosan: Google Analytics Opt-out -lisäosa

Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailustani nettisivustoilla?

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan ALLBRANDSn ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosteknologiatoimittajia, sosiaalisen median palvelujen tarjoajia sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää esimerkiksi kolmannen osapuolen asettamia mainoksia ALLBRANDSn ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla.

Keräämme henkilötietoja kolmansien osapuolten tarjoamien sosiaalisen median tilien kautta, kun otat meihin yhteyttä ja siirryt sosiaalisen median palveluista meidän verkkosivuillemme tai palveluihimme.

Verkkosivustomme sisältää myös sosiaalisen median ”yhteisöliitännäisiä”, kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin ”Tykkää” ja/tai ”Jaa” -painikkeen. Yhteisöliitännäiset voivat mahdollistaa kolmansien osapuolten kerätä tietoa palveluidemme käytöstä, jos olet kirjautuneena kyseiseen palveluun. Jos et ole kirjautuneena palveluumme tai jos sinulla ei ole kyseisen sosiaalisen median palvelun käyttäjätiliä, kyseinen kolmas osapuoli voi kerätä sinusta vain rajoitetumpia tietoja.

Voit tutustua yhteisöpalveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. 

Sopimusjärjestelyin pyrimme takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Asiakaspalvelu

Ole sähköpostitse yhteydessä ALLBRANDSn asiakaspalveluun, jos haluat 

 • Saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
 • Saada pääsy käsiteltyihin henkilötietoihin ja pyytää tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen 
 • Pyytää tietojen oikaisua ja poistoa tai tietojen käsittelyn rajoitusta
 • Olla joutumatta sellaisen automaattisen päätöksenteon kohteeksi, jolla on oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia
 • Vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella, mukaan lukien käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa 
 • Saada tieto korkean riskin aiheuttavasta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
 • Peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus.
 • Valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle. 

Tietosuojalausekkeeseen liittyvät kysymykset sekä mahdolliset markkinoinnin tai mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot voi myös lähettää osoitteeseen:

Rekisterinpitäjä:

Allbrands Oy
Purokuja 5 A
02300 ESPOO
Y-tunnus 3208939-6

Tietosuojakäytännöt voivat muuttua

Voimme ajoittain tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöihimme esimerkiksi omien toimintatapojemme tai lainsäädännön ja tulkintakäytäntöjen muutosten perusteella.

Kun muutamme tietosuojakäytäntöjämme, ilmoitamme muutoksista verkkosivustollamme.